lördag 20 oktober 2018

I en dröm jag skådar

Alt. melodiform:1. I en dröm jag skådar
mot mitt hemland fram.
//: Jag får se en vänlig,
trygg och säker hamn ://

2. Storm och starka böljor
river hår och kind,
//: men vid resans ände
stillnar varje vind ://

3. Syndens skam och smärta
tynger hjärtat ned,
//: men den gode Herden
bjuder mej Guds fred ://

4. Världens lust och jämmer
lockar mej ur spår,
//: slungat ut i mörkret
livet snart förgår ://

5. Men för Kristi ljusglans
viker mörkrets makt.
//: Himlen bärgar lammet,
sätter änglavakt ://

6. Där i örtagården, 
i Getsemane
//: sjönk i gränslös smärta
Frälsaren på knä ://

7. Alla mina synder,
ja, allt ont hos mej
//: bar min vän och Herre,
allt tog han på sej ://

8. Bitter var den kalken,
hemsk och skrämmande.
//: Allt i Faderns händer
Jesus lämnade ://

9. Via Dolorosa,
smärtans tunga väg
//: måste Jesus vandra
med sitt kors för mej ://

10. Han blir fäst på korset,
ensam i sin nöd.
//: Blod från törnekronan
färgar jorden röd ://

11. Ärans Konung lider,
mörkret faller på,
//: men till jordens släkten
frälsningen ska nå ://

12. Han ger upp sin ande,
Herren Jesus Krist.
//: Himlens portar öppnas,
seger vinns till sist ://

13. All min synd försvinner,
ljuset strålar in.
//: Jesus kommer mot mej,
in i själen min ://

14. I en dröm jag skådar
evighetens strand,
//: där min brudgum visar
himmelrikets land ://

15. Altaret mej bjuder
Jesu kropp och blod:
//: Var nu varmt välkommen,
kom och ta emot! ://

16. Hör den vackra stämman,
sång från änglars mun!
//: Gråt blir vänd i glädje
nu i nådens stund ://

17. Kristus visar vägen
till sitt fagra land,
//: trygg jag dit vill ledas
vid min brudgums hand ://

18. Jubelsången klingar
genom kroppen min.
//: Kristus bjuder in mej,
jag får stiga in ://


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar