fredag 26 oktober 2018

Jag till frihet dyrt blev köpt1. Jag till frihet dyrt blev köpt
och till saligheten döpt,
i det namn som alla knän
böjs inför när allt flyr hän.
Till Guds rike inbjöds jag,
fick ett heligt livsuppdrag,
leds av Anden dag för dag.

2. Gud, min Far, välsignat mej,
gett mej barnaskap hos sej.
Sonen i barmhärtighet
på sitt kors har böjt sej ned
för att lyfta mej och ge
Andens tröst i väl och ve,
mer än jag kan tro och be.

3. Döpt till Jesu Kristi död,
född till liv, trots synd och nöd,
dej, min Skapare, vill jag
överlåta allt idag.
Räck mej nu din allmaktshand,
helga liv och vänskapsband
så min tro får överhand.

4. Fader, Son och Ande god,
bind med kärlek, hopp och tro
mej vid dej i dopets pakt,
stärk mej med din nåd och makt,
så ska jag i evighet,
prisa dej, Barmhärtighet,
du mitt liv, min salighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar