tisdag 30 oktober 2018

Vilodagen stilla
1. Vilodag så stilla
gryr i Herrens frid.
Jordens oro tystnar
med dess jäkt och strid.
Hör hur när och fjärran
helga klockors ljud
kallar trötta hjärtan,
bjuder frid från Gud!

2. Pris och ära vare
Herrens kärlek blid,
som åt alla mänskor
bjuder nåd och frid!
Död och ängslan härjar
syndbefläckad jord.
Väg till liv och glädje
visar Herrens ord!

3. Synden blir förlåten,
bördorna lyfts av,
Kristi kärlek strålar
över död och grav.
Här får alla trötta
efter mödans dag
vila ut i stillhet,
i Guds välbehag.

4. Herre, gjut nu friden
i mitt hjärta in!
Stilla oro, ängslan,
helga själen min!
Låt i dej mej vila,

ge från himlens höjd
kraft att troget verka,
tjäna dej med fröjd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar