måndag 15 oktober 2018

Och varje mänska ska leva i frihet
//: Och varje mänska ska leva i frihet
och inte längre vara rädd ://
//: Och till en plog ska svärden smidas,
mänskor ska ej läras strida ://

Text: Mika (Mik. 4:3)
Musik: Från Israel (2-stämmig kanon)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar