fredag 5 oktober 2018

Nu solen går nedAlt. koral:1. Nu solen går ned
och aftonen brer över jorden sin fred.
Små fåglarna flyger till redena hän,
snart blundar var blomma så ljuvlig och vän.
Så går även jag till min vila så skön
//: med tack och med bön ://

2. Ha tack för i dag,
Gud Fader i himlen, dej lovsjunger jag!
Du har mej beskyddat, allt ont från mej vänt,
mitt verk du välsignat och glädje mej sänt.
När tiden går undan är du hos mej än.
//: Jag tackar igen! ://

3. Förlåt mej, min Gud,
allt vad jag har brutit emot dina bud!
Du prövar mitt hjärta var dag och var stund
och hör varje ord som går ut ur min mun.
Låt allt som var syndigt bli samlat och tömt,
//: förlåtet och glömt ://

4. Det vet jag du gör!
Jag släcker mitt ljus och jag stänger min dörr.
Jag går till min säng och jag lägger mej ned,
Gud, låt mej få sova i trygghet och fred!
Min Jesus, i dej får jag vila och hopp
//: för själ och för kropp! ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar