lördag 6 oktober 2018

Ser jag mej i världen om1. Ser jag mej i världen om,
tänker på försvunna dagar,
vad som gick och vad som kom,
vad jag gillar och beklagar,
vad jag snart kan få bevista
- aldrig vill jag Jesus mista!

2. Ser jag i mitt eget bröst,
märker jordens djupa smärta,
synd och vanmakt utan tröst,
domen i mitt eget hjärta
- när i gråt jag måste brista,
aldrig vill jag Jesus mista!

3. Strider jag den goda strid
mitt bland makterna som krigar,
märker mörkret i vår tid,
fruktar fall på trånga stigar,
där mej fienden kan rista,
aldrig vill jag Jesus mista!

4. Vid en öppen grav jag står,
dit man snart en jordhög vräker.
Hjärtats sorg och djupa sår
ingen jordisk glädje läker.
Här i gråt vid grav och kista,
aldrig vill jag Jesus mista!

5. Döden hinner även mej,
ögat brister, pulsen stannar.
Vem vill ta min sak på sej
när jag lämnar släkt och grannar?
När min timme slår, den sista,
aldrig vill jag Jesus mista!

6. Aldrig, aldrig jag min tröst
släpper mer i jordens dalar,
du som har mej återlöst
och som frid till hjärtat talar!
I ditt namn låt hjärtat brista,
så ska jag dej aldrig mista!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar