lördag 27 oktober 2018

Du Jesu bror och syster kär

 

1. Du Jesu bror och syster kär,
var trygg på löftesordet!
Han gick ju korsets tunga väg
att öppna himlaporten.
Han tog på sej vår synd och skuld,
vår fiende och dödens udd
han så har övervunnit.

2. Minns vilken smärta Jesus led
för alla här på jorden
då i vårt ställe hårt han stred
och frälste oss med blodet.
Vi har fått se Guds offerlamm,
i tro på honom går vi fram,
vår lovsång aldrig slutar!

3. När Jesu blod får strömma in,
ja, till vårt hjärta kommer,
då leds vi på Guds sannings stig,
långt bort från lögnens omväg.
Så bror och syster, frukta ej,
hos Jesus får du vila dej,
hans nåd ska dej bevara.

4. Vårt hjärta är ett nyfött barn
som Jesus vakar över.
Han ger oss kärlek, värme, mat,
han ser vad vi behöver.
Du Jesu bror och syster kär,
som vet hur stort hans offer är,
känn ingen oro längre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar