söndag 28 oktober 2018

Dej lyft, min själ, och se den värld1. Dej lyft, min själ, och se den värld
som är vårt mål för livets färd.
Här mödor finns av många slag,
där alla helgons sabbatsdag.

2. Här du en främling är och gäst,
där är din boning väl befäst.
Här somnar du i dödens hus,
där vaknar du till liv och ljus.

3. Där sommaren står blid och skön
och Herrens lustgård alltid grön
med träd som bär en ljuvlig blom
och löv till folkens läkedom.

4. Där sprudlar livets källa klar,
där hörs en lovsång underbar
med änglars och med helgons ljud
som oupphörligt prisar Gud.

5. Där ska det stora undret ske
att jag min Frälsare får se!
Dit barnsligt längtar jag och trår,
dit med Guds hjälp jag komma får.

6. O Jesus, låt i tron mej då
hos dej en dag helt salig stå!
Ja, amen, Herre Jesus Krist,

säg amen du, så är det visst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar