onsdag 10 oktober 2018

Hör goda nyheter, sprid vad som hände1. Hör goda nyheter, sprid vad som hände,
ja, vitt och brett må det talas därom!
Detta är dagen som Herren oss sände,
den efterlängtade äntligen kom!
Undret har skett!
Frälsning Gud gett!
Låt oss då fröjdas och glädjas i ett!

2. Kungar och furstar så hjärtligt har längtat
efter att skåda den härliga dag
då de den Frälsare de hade väntat
skulle få se till sitt hjärtas behag.
Tiden dock gick,
aldrig de fick
skåda sin Kung med sin jordiska blick.

3. Men vi som lever, vi må oss nu fröjda,
för vi kan sjunga av hjärtat i tro:
Hindren som skymde är nu undanröjda,

Herren har kommit att här bland oss bo.
Herren så kär,
Herren är här,
vi har fått se hur han verkligen är.

4. Akta dej, djävul, ja, sörj nu och klaga!
Vem ska du stämma när jungfrun har fött?
Vem vill du nu inför Herren anklaga?
Vet du att Kristus är kött av vårt kött?
Är det nu så,
vad gör du då?
Kristus kan hela din här emotstå!

5. Var då välkommen, bror Jesus, du kära,
var då välkommen i människokropp!
Ingen så högt vill vi tacka och ära,
du är vår räddning och du är vårt hopp!
Du ska ha tack,
lovsång och tack,
till dej, Välsignade, stiger vårt tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar