måndag 15 oktober 2018

Du himlens Herre, inför dej
1. Du himlens Herre, inför dej
till bön en skara samlar sej.
O, må den komma ljus och ren
som dagg i morgonsolens sken!

2. O Gud, låt våra liv i allt
få återspegla din gestalt,
så alla i vår egen tid
kan se din godhet och din frid.

3. Ge lust till arbete och bön
och till gemenskap ljus och skön.
Ja, gör oss trogna i vårt kall,
bevara oss från synd och fall.

4. Oss rening ge i Jesu blod,
ge Andens kraft och heligt mod,
fyll oss alltmera med dej själv,
till dess vi står vid livets älv.

5. Där får, o Herre, inför dej
din frälsta skara glädja sej
mer rik på glans, mer skön och ren
än dagg i morgonsolens sken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar