tisdag 30 oktober 2018

Var o Jesus med mej
1. Var, o Jesus, med mej
även denna dag,
lär mej, Herre, vandra
efter ditt behag!
Varje dag som randas
oro med sej bär,
stå du vid min sida,
hjälp mej alltid här!

2. Helga du, o Jesus,
sinnen och begär!
Helga mina läppar,
goda ord mej lär!
Om mitt hjärta såras,
hela du dess sår,
hindra mej att skada
någon där jag går!

3. Ge mej av ditt sinne
så att jag mej lär
att med dina ögon
se på allting här!
Gör min ande ödmjuk,
lyhörd mer och mer,
så i varje mänska
jag din avbild ser!

4. När min fröjd och möda
ur din hand jag får,
lycklig, lugn och stilla
fram min väg jag går.
Och när kvällen skymmer
kommer jag till dej,
du som är den största
glädjen här för mej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar