tisdag 16 oktober 2018

Hos dej, o Jesus, sent en natt

1.  Hos dej, o Jesus, sent en natt
en man på dörren bankar, 
han kommer grubblande och matt
av frågor och av tankar. 
Du öppnade när mannen kom, 
och tände sedan ljuset som 
bröt genom både natt og nöd,
ja, dom og död,
som livets morgonsol så röd. 

2.  O tänk, min själ, att sej ha satt
vid denna visdoms källa!
O tänk en nikodemusnatt,
där Jesu ord får gälla!
Det unnas dej som söker Gud,
och du ska gå från mötet ut
i glans av helt gudomligt slag:
från natt till dag
går vägen så till Guds behag.

3. Han säger dej som leva vill
och låta synden dödas:
Din lärdom räcker inte till,
på nytt du måste födas,
ty vad av kött är fött är kött,
ser ej Guds rike, är som dött,
men födelse av Anden än
ger liv igen,
ett evigt liv i Frälsaren.

4. För Jesus är din frälsningsgrund, 
så fäst på korset höga,
att alla som i nödens stund
vid honom fäst sitt öga
hans läkedom och liv nu får
mot ormens bett och banesår,
ja, Jesu sår och blodomlopp
ger liv och hopp
åt syndare i dödlig kropp.

5. Det gör mej fri och stark och glad
att Herren Gud mej givit
till pånyttfödelse ett bad
och satan från mej drivit,
ja, löst mej ur den ondes garn,
i dopet gjort mej till sitt barn.
Gud give nu med Andens makt
i dopets pakt
att stark i tron jag står på vakt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar