lördag 27 oktober 2018

Jesus, Jesus, Jesus siktar1. Jesus, Jesus, Jesus siktar
hela hjärtats längtan till.
Jag till det mej fast förpliktar:
vilja just vad Jesus vill!
Glad hans ord jag lyssnar till,
ropar "Herre, som du vill"!

2. Jesus, du är alltid nära,
den jag djupast håller av.
Fram till dej vill jag då bära
vad du i din nåd mej gav.
I ditt blod min frid kom till,
å, så led mej som du vill!

3. Tycks mej något bli till nytta
som ej kan behaga dej,
det då genast från mej flytta,
ge blott det som gagnar mej!
Inget annat på mej spill,
ge mej dej och vad du vill!

4. Genomför din goda vilja
i och med mej till min död,
så ska ingen makt oss skilja,
ingen glädje, ingen nöd.
Hjärtat lägger detta till
mitt i döden: "Som du vill!"

5. Jesus, det är mer än mycket
att jag dej som gåva fick!
Sätt nu intill sista stycket
hjärtat i dess rätta skick,
så jag alltid hör dej till,
ropar: "Herre, som du vill!"


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar