onsdag 17 oktober 2018

Jesus, i ditt underbara namn
1. Jesus, i ditt underbara namn
går vi för att arbeta och lära.
Till din ära
låt det bära
frukt till vårt och andras gagn!

2. Herre, du som öppnat oss din famn,
du som ville våra synder bära,
var oss nära,
låt din lära
lysa oss till himlens hamn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar