måndag 8 oktober 2018

Dagens låga slocknar utAlt. koral:Alt. koral:1. Dagens låga slocknar ut,
solen sej i väster sänker,
dunklet famnar allt till slut,
stjärnorna på himlen blänker.
Jesus, hjärtats sol och skatt,
Jesus, var mitt ljus i natt!

2. Varje afton när jag går
efter dagens kamp till vila,
under mej din nåd jag får,
dina löftesord stabila.
Du som ej blir trött och matt,
Jesus, var mitt ljus i natt!

3. Lys du över mej din fred,
Jesus, var nu sol och stjärna!
Livets sol som ej går ned,
mej mot mörkrets hugskott värna!
Du som vet hur det är fatt,
Jesus, var mitt ljus i natt!

4. När min sol går ner i hav,
och jag under jord ska sova,
lys mej genom död och grav,
så ska jag i ljus dej lova.
Du som vann mot mörkrets makt,
var mitt ljus i dödens natt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar