söndag 28 oktober 2018

Gud själv har mej benådat1. Gud själv har mej benådat!
Vad skadar världen mej
om den en stund får råda
och illsint visa sej?
Vill den min kropp få binda
i häktets mörka skjul,
ska anden seger vinna
och hålla glad sin jul.

2. De utan tro ej fattar
vad Andens verkan är,
men mest åt alla skrattar
som håller Jesus kär.
O om de bara visste
vad deras frid tillhör!
Gud give de ej miste
sin räddning när de dör!

3. Vår Gud oss trofast lovar
att göra den helt fri,
som här i livet vågar
gå sanningsvittnets stig,
ej låter sej förföra
av världens falska sken,
men djupa spår vill göra
rakt in i himmelen.

4. Guds nåd må oss förena
och kraftigt stå oss bi
så vi kan villigt tjäna
hans sak och gå hans stig,
så vi med tända vekar
mer glatt än någonsin
all självisk ära nekar,
i himlen tränger in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar