lördag 30 juli 2016

Å kom nu, hela himlens härAlt. koral:1. Å kom nu, hela himlens här,
och hedra Gud som skapat oss!
Ja, sjung hans lov, du vida värld,
för allt, och mest för Kristi kors!

2. Hans kärlek är som sol om kväll,
som dagg när dagen gryr i öst,
som våren på de fagra fjäll,
som frukten i den klara höst.

3. Så tänd ditt ljus i oss, vår Far,
ja, gör din vilja välbekant.
Ditt ord är oss en stjärna klar,
vi vittnar: det är evigt sant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar