söndag 10 juli 2016

Vad synes dej om Kristus
1. Vad synes dej om Kristus? Vad är väl han för dej,
för dej som nu förnimmer dessa orden?
Ja, har han för ditt hjärta fått uppenbara sej
och har du liv i honom här på jorden?
Är han din enda tillflykt, den enda väg för dej,
ditt enda hopp i livet, din enda trygghet - säg,
är han din enda tröst mot dina synder?

2. Vad synes dej om Kristus? Är han för dej ej mer
än vishetsläraren bland många andra,
en förebild du kanske för dina ögon ser,
där du i självrättfärdighet vill vandra?
Men är han inget annat än bara fyllnadssten
i något fromhetsbygge du redan satt i scen,
så föga glädje du då har av Kristus!

3. Vad synes dej om Kristus, om hans försoningsdöd
för dina och för världens synder alla?
För om du ännu aldrig i verklig syndanöd
dej lärt att genom tron hans namn åkalla,
då vet du ännu inget om kraften av det namn,
som är för dem som söker den enda säkra hamn,
där de för evigt finner frid och vila.

4. Vad synes dej om Kristus? Vi frågar än en gång,
för på den frågan hänger själva livet.
Är han ditt allt i alla, din evigt nya sång
och är till liv ej annat namn dej givet,
då kan du svara stadigt, trots otrons spott och hån:
"Jag tror att han är Kristus, den levande Guds Son,
som frälsat mej från evig död och våda."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar