lördag 9 juli 2016

Herre Jesus, vilken kärlekAlt. koral:1. Herre Jesus, vilken kärlek 
har du inte visat mej 
när du gav ditt liv i döden 
och för mej lät offra dej, 
när du övergav din himmel 
för att dela mänskors lott, 
för att fattig och föraktad 
gå omkring och göra gott.

2. Ja, jag häpnar, när jag tänker 
på en sådan kärlek - ja, 
när jag undrande betraktar 
Betlehem och Golgata, 
när jag skådar hela kedjan 
utav frestelser och nöd 
från en födelse bland djuren 
till en plågsam offerdöd. 

3. Och allt detta, käre Jesus, 
har du gjort för mej, för mej, 
för att inte jag för evigt 
skulle komma bort från dej! 
För att föra mej från döden 
led du dödens alla kval, 
öppnade för mej och alla 
vägen till Guds fröjdesal. 

4. Så du själv för mej har blivit 
denna enda frälsningsgrund, 
varpå jag mitt hopp kan bygga, 
trygg och säker varje stund. 
Lär mej då, o käre Jesus, 
att i allt se upp till dej
och att på din nåd allena 
mitt i allt förlita mej! 

5. Lär mej tacka, lär mej lova, 
för det går så dåligt än! 
Men det ska bli annorlunda 
där hos dej i himmelen, 
när jag fri från allt elände, 
som här nere trycker mej, 
står bland alla dina vänner 
och för evigt lovar dej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar