lördag 9 juli 2016

På Betlehems marker i natten så stilla
1. På Betlehems marker i natten så stilla
en skara av herdar helt plötsligt blev väckt.
Det klarnar så hastigt, Guds änglar så milda
står fram där i himmelens skinande dräkt,
med strålande vingar,
gott budskap de bringar:
"Vi nu er förkunnar en glädje så stor!"

Ja, änglarnas härar
sjöng: "Gud vare ära!
Er Frälsare kommit och nu bland er bor."

2. Det budskapet länge har gått över jorden,
att Jesus till frälsning för syndare kom.
Ja, vi som hör hemma långt uppe i Norden,
har också, o Herre, hört talas därom.
För du som oss kände
ditt ord till oss sände,
ditt hjärtelag mot oss vi nu kan förstå.
Så måtte då mången
vid änglalovsången
få lust att med allting till Frälsaren gå! 

3. Stor glädje ska folken på jorden erfara!
Var själ som vill komma kan här ta emot
den gåva från Gud, som han lät uppenbara,
den ligger nu redo vid syndares fot.
Så många är komna
som saligt fått somna
i tron på sin Jesus, är hemma hos Gud.
Men många sej vände
från gåvan han sände,
föraktade Frälsaren, glömde hans bud.

4. O, må vi då alla som än här får vandra
med glädje rätt lyssna till änglarnas sång,
så vi kring Guds tron åter skådar varandra,
när här vi har slutat vår vandring en gång.
Då frälsta vi skulle
lovprisa till fullo
det barn som i krubban i Betlehem låg.
Må hela vår skara
i himlen få vara,
hans kärlek långt bättre vi då ska förstå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar