söndag 3 juli 2016

Jag vill följa dej, o JesusAlt. koral:1. Jag vill följa dej, o Jesus,
följa dej om vägen går
över solbelysta höjder
eller genom dunkla snår.
Där du, Mästare, går före
vill jag följa efter glad,
viss att varje steg mej närmar
hem till levande Guds stad.

2. Må jag då ej ängsligt fråga: 
"Herre säg mej vart du går"
eller med en hemlig tvekan
framåt gå i dina spår.
Nej, här gäller det att följa,
inte att bekymra sej,
bara att i barnslig lydnad
gå den väg du valt åt mej.

3. Men om något här mej binder
med ett än så hårfint band
som kan bli för mej ett hinder
på min väg till livets land,
gör mej fri, ja, fri i anden,
fri att följa dej med fröjd,
fri att älska, fri att tjäna,
med din goda vilja nöjd.

4. Ta min längtan, ta min vilja,
slut mej i din vilja in.
Och om jag blir trött av vägen,
viska till mej: "Du är min!
Har du följt mej här i tiden
under några korta år,
får du i en evig glädje
följa mej vart än jag går." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar