lördag 9 juli 2016

Jesus, Jesus, han allenaAlt. koral:1. Jesus, Jesus, han allena,
Jesus, själens bäste vän,
med sitt blod har tvått oss rena
och vår skuld betalt igen.
Allt det onda som vår första
fader Adam på oss drog,
från det minsta till det största,
sonat blev när Jesus dog.

2. Så är enligt löftesorden
världen återlöst av Gud,
så förenas här på jorden
Kristus med sin kära brud.
Låt då ingen dej förvilla,
lita helt på blodets pant!
Tror du ej så går dej illa,
men Guds ord är lika sant.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar