söndag 17 juli 2016

Om Herren mej bjuder gå hit eller ditAlt. melodi:


1. Om Herren mej bjuder gå hit eller dit,
så skynde jag gärna åstad
att göra hans vilja med allvar och flit,
ja, göra den villig och glad.

2. Men säger mej Herren: bli stilla ännu,
så vile jag tryggt vid hans ord!
Själv ovis jag vet, o min Jesus, att du
till visdom för mej blivit gjord.

3. Jag vill inte ta något steg utan dej,
ej leva mej själv till behag,
ej hoppas och tro och förtrösta på mej
men se dej i hand varje dag.

4. Dock ville jag gärna få tjäna dej, ack,
av kärlek och inte för lön,
förkunna din ära och säga dej tack
att nådigt du hör på min bön!

5. Men tjäna dej rätt är att först ta emot
och låta sej tjänas av dej,
att ligga som leret vid Mästarens fot,
bli upphöjd fast intet i sej.

6. Så sköt mej och bruka mej just som du vill,
du, Herre, som ensam är god!
Jag är ju din egen, jag hör ju dej till,
o Jesus, i kraft av ditt blod.

7. Nog vet du att sköta den egendom rätt,
som en gång har kostat ditt liv.
Och brukar du ofta ett underligt sätt,
blott mer av ditt sinne mej giv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar