fredag 29 juli 2016

Ditt fotspår, Gud, vi ser i berg och dalar

1. Ditt fotspår, Gud, vi ser i berg och dalar
och ute i den rymd som gräns ej vet,
och havets kraft om din förmåga talar,
allt vittnar om din stora härlighet.
Var stjälk och stam du skapar, bär och stärker
och kläder skönt i mjuk och fager skrud.
Kropp, själ och ande bär ditt adelsmärke,
det största undret är du själv, o Gud!

2. Mot dej vi sträcker våra tomma händer
och ber vår bön i Herrens Jesu namn.
Från rev och stormar du vår farkost vänder
mot himlens ljusa, evigt lugna hamn.
I Jesus Kristus är du, Gud, vår Fader,
i honom ser vi klart din härlighet.
Du givit oss ett hem i nya staden,
men vem kan fatta och beskriva det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar