söndag 10 juli 2016

Här kommer vi nu åter på dina egna ord
1. Här kommer vi nu åter på dina egna ord
och ber dej om ett särlaregn, o Herre.
Ja, se i nåd och kärlek ner till vår arma jord,
fastän vi ej förtjänar det, dess värre.
Vi lyfter våra hjärtan i tro och bön till dej,
låt dina nådesströmmar nu rikligt gjuta sej
ut över oss och hela vida världen!

2. För se, ibland oss råder så mycken köld och död
och satan har så många själar fångna.
Här är så mycket mörker, här är så mycken nöd,
att kommer du ej snart, vi blir förgångna.
Så kom då, Herre, Herre, se, vi förbidar dej,
och låt de döda benen snart börja röra sej
och särlaregnet snart låt börja falla!

3. Tänk i din nåd, o Jesus, på alla dessa som
väl kallas levande men dock är döda!
Med ljus och liv och värme till deras hjärtan kom,
låt särlaregnet över dem få flöda!
Låt dem ej mer förspilla sin korta nådatid
och ej i världen eller sej själva finna frid,
men finna all sin frid i dej, o Herre!

4. Och fostra dina barn, ja, behåll dem tätt vid dej,
föröka deras tro, för de är svaga!
Ja, med din Ande led dem så de förkovrar sej,
låt inte satans djuphet dem bedraga.
Bevara dem och hjälp dem, vad än som kommer på,
och när du måste tukta, så trösta dem också,
och låt din nåd i dem få mäktig vara.

5. Ja, käre Herre Jesus, vi vill få be dej nu
för Ordets tjänare i alla länder.
När de har sått och vattnat, ge växt och framgång du,
du som har fått all makt i dina händer.
Var deras kraft i striden, var deras stora lön,
och när de redligt kämpar, med seger dem bekrön
och låt ej ordet fåfängt komma åter.

6. Du vet dock bäst, o Jesus, vad vi behöver här,
och du är rik och mäktig över alla.
Så sköt då om oss alla och var oss alla när,
din sak, o Gud, vi vill dej anbefalla.
Ta oss och dina kära för alltid i ditt hägn
och liva upp oss alla med detta nådens regn,
om vilket vi i tron dej nu har bedit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar