fredag 15 juli 2016

Med helig fröjd, Jerusalem
Alt. koral:1. Med helig fröjd, Jerusalem,
stäm upp en sång från glädjens hem!
Låt tonen klinga ljuvlig här,
för påskens högtid inne är!

2. Nu Juda lejon seger vann,
för evigt döden nedslog han.
Nu till ett oförgängligt hopp
hans röst de döda väcker opp.

3. Av livets varma morgonkyss
nås bytet döden rövat nyss
och skaror lösta ur dess band
med Jesus nalkas ljusets land.

4. Vi stridsmän nu mot målet ser
och dej, vår Konung, ödmjukt ber:
o låt oss efter slutad strid
hos dej få bo till evig tid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar