söndag 17 juli 2016

Jesus, du som kunde lova

1. Jesus, du som kunde lova:
"be i tro så ska ni få"
- vilken dyrbar, helig gåva
gav du inte åt oss då!

2. Löftesordet kan ej falla,
därpå grundar sej vårt hopp,
för den nyckeln springer alla
himlens lås och reglar opp.

3. Du är trofast och vill hålla
vad med ed du lovat, men
ack, vår otro, den kan vålla
att du måste dröja än.

4. Men besök oss likväl åter,
Andens pingstvind sänd oss här,
säg att du vår synd förlåter
och din väg oss gärna lär.

5. Tänk i nåd på Josefs skada,
bota Sions revor än,
låt oss snart få komma glada
inför dej med lov igen!

6. Här i hemmen många gånger
är du än en okänd Gud.
Väck då verklig syndaånger,
läk den sen med nådens bud!

7. Må du med din Ande viga
tjänare som sår din säd!
Och låt senapskornet stiga
till ett stort och skuggrikt träd.

8. Avvänd alla mörkrets pilar,
lossa alla träldomsband,
visa att din Ande vilar
ännu över Nordens land!

9. Men låt också andra trakter
av din vingård växa till,
du som oss från mörkrets makter
med ditt ord befria vill.

10. Tänk på dina barn i världen,
var de än befinner sej.
Styrk dem alla under färden
och bevara dem i dej!

11. Låt ej split och tvedräkt skilja
dem du dej till arv berett,
för det är din goda vilja
att de alla ska bli ett.

12. Du som stärker, du som gläder,
gör oss trogna i vårt kall,
låt de många lärdomsväder
inte komma oss på fall!

13. Du som ser vad vi behöver, 
ge oss det i rättan tid,
så att bägarn flödar över
av din tröst och nåd och frid.

14. Jesus, Jesus, du allena
är vår frid, vår säkra hamn.
Håll oss fasta vid det ena,
så vi fruktar rätt ditt namn!

15. Med din kärlek fyll din skara,
själv din boning bland oss tag!
Låt ett kraftigt "amen" vara
svaret på vår bön idag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar