onsdag 6 juli 2016

Så stort är ingentingAlt. koral:
 

1. Så stort är ingenting
som att i syskonring
vid Jesu bord få samlas
med änglar runt omkring.

2. För mitt ibland oss är
vår vän och broder kär,
Guds Lamm, det rena, milda,
som världens synder bär.

3. Nu är det ingen nöd:
Guds Son för oss var död.
Han vill oss alla skänka
sin nåd i överflöd.

4. O mänska, fröjda dej!
Han vill förbarma sej,
han vill din synd förlåta,
så har han gjort med mej.

5. I Jesu Kristi namn
vi har en säker hamn.
När stormen kring oss rasar
är trygghet i hans famn.

6. Hans nåds och frids förbund,
det gäller varje stund.
O må hans namn bli prisat
kring hela jordens rund!

7. En gång i himmelen
ska vi få se vår vän.
O vilken salig glädje
en gång i himmelen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar