onsdag 6 juli 2016

Att tro, det är att böjaAlt. koral:1. Att tro, det är att böja
sej ner vid korsets fot,
och sina armar höja
vår Frälsare emot.

2. Att tro det är att slippa
all självrättfärdighet
och fly till nådens klippa,
till Guds barmhärtighet.

3. Att tro det är att bygga
sitt liv på Herrens ord
och söka frid och lycka
där Herren Jesus bor.

4. Att tro, det är att vila
på fullgjort frälsningsverk,
åt döden kunna smila
trots verklig sorg och värk.

5. Att tro, det är att tacka
för nåd som håller sej.
Trots livets branta backar
Guds barn förtvivlar ej.

6. Att tro, det är att bedja
och hålla Jesus´ hand
och låta Anden leda
till salighetens land. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar