lördag 2 juli 2016

Vad hjälper det att vinna hela världenAlt. svensk melodi:1. Vad hjälper det att vinna hela världen
om du förlorad går till kropp och själ?
Om du i himmelen vill sluta färden,
låt inget hindra då ditt sanna väl!

2. Men rikedomens svek har lockat många
att sälja himmelen för stoft och mull.
De liksom Demas av begären fångna
har vikit av för jordisk vinnings skull.

3. Den rike ynglingen gick bort bedrövad
när Jesus sa han skulle lämna allt.
Och alltför mångas tro, när den blev prövad,
sej visat vara just av denna halt!

4. Så pröva oss, o Herre, om vi äger
i våra hjärtan oförgängligt guld,
om för oss mer än världens skatter väger
att du förlåtit all vår synd och skuld. 

5. Och led oss, Herre, led oss genom livet
och lär oss dela gåvorna vi fått
i tacksamhet för allt som blev oss givet,
tills vi en dag det stora målet nått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar