söndag 17 juli 2016

Till Josef! Till Josef! Så hette det förr1. Till Josef! Till Josef! så hette det förr,
när nöden stod blek vid varendaste dörr.
Till Jesus! Till Jesus! så heter det nu,
o Jesus, vår tillflykt i nöden är du!

2. När alla de egna förråden tar slut,
när allt går omkull, som jag trott på förut,
du öppnar ditt rika förrådshus för mej,
och nåd efter nåd får jag hämta hos dej.

3. Så lever jag varje sekund av din nåd,
för alla mitt hjärtas behov vet du råd,
så skulle jag sörja och frukta ändå?
Det vore väl skam, när du sköter mej så.

4. Så lyckligt att blott av din kärlek bero,
att vandra i bönen från tro och till tro,
att föga förnimma och smaka och se,
men trygg kunna vara i väl och i ve!

5. I allt, Herre Jesus, din vilja låt ske,
och lär mej att älska och lär mej att ge!
Sen vet jag ej mera att bedja dej om,
men prisar dej för att till jorden du kom!

6. Pris, ära och tack, att du gav oss ditt ord
och än med din Ande vill duka ditt bord!
Här sjunger jag nu på mitt barnsliga vis,
en gång ska jag bättre få sjunga ditt pris!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar