fredag 29 juli 2016

Hans namn skall vara Jesus
1. Hans namn skall vara Jesus,
sitt folk han frälsa skall
från alla deras synder
och Adams djupa fall.
Hans namn skall vara Jesus,
det är ett frälsarnamn,
hans ärenamn för evigt,
//: vår säkra, trygga hamn ://

2. Hans namn skall vara Jesus,
för världen är i nöd
och ingen annan frälsar
från synd och dom och död.
Hans namn skall vara Jesus...

3. Hans namn skall vara Jesus,
för Gud har honom sänt
att krossa satans välde,
Guds rike göra känt.
Hans namn ska vara Jesus...

4. Hans namn ska vara Jesus,
vår Frälsare och Kung,
för liv och hopp och frälsning
han ger, så kom och sjung:
Hans namn ska vara Jesus...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar