söndag 3 juli 2016

Hur ljuvligt att få vara
1. Hur ljuvligt att få vara
en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen,
den rena kärleken!
Härnere till vårt öra
så många missljud når,
//: men Gud är saligheten,
säll den som det förstår ://

2. När anden stilla vilar,
sitt fäste har i Gud,
i hjärtats inre formas
de rena lovsångsljud.
När Gud slår an ackordet
i himmel och på jord,
//: då blir av hela mänskan
en lovsång utan ord ://

3. Men för att därtill komma,
man måste först bli tom,
det måste bringas tystnad
i hjärtats helgedom.
När Herren där vill tala,
man måste vara still,
//: så han med instrumentet
får göra vad han vill ://

4. När egenviljan brutits,
dess röst har tystnat här,
jag lagd i Jesu händer
kan bli vad han begär.
För det är hemligheten,
att Gud ifrån sin tron
//: blott ur ett ödmjukt hjärta
kan bringa fram en ton ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar