lördag 30 juli 2016

Skönaste namn som är nämnt på vår jord1. Skönaste namn som är nämnt på vår jord:
Jesus, Jesus!
Där är vår frälsning, så säger Guds ord,
Jesus, Jesus.
Det är min styrka i prövning och kval,
det är min glädje i festsmyckad sal,
det är min tröst mitt i dödsskuggans dal,
Jesus, Jesus.

2. När jag om kvällen till vila ska gå,
Jesus, Jesus,
vi är tillsammans i stillhet, vi två,
Jesus, Jesus.
Då blir det smått, det som förr tycktes stort,
då blir det litet, allt det som jag gjort.
Endast hans namn öppnar himmelens port:
Jesus, Jesus.

3. Ekon därutifrån öronen når,
Jesus, Jesus,
minnen från dagen för tankarna står,
Jesus, Jesus.
Andningen djupnar och pulsen slår matt,
ögonen stängs och omkring mej är natt,
viska då namnet som än är min skatt:
Jesus, Jesus.


4. Viska det när jag till slut somnar in:
Jesus, Jesus.
Säg det igen och igen och igen:
Jesus, Jesus.
Allt som är ondskefullt, djävulskt och styggt
ska för det namnet bringas på flykt.
I detta namn ska jag insomna tryggt:
Jesus, Jesus.


Om sångens tillkomst, läs här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar