onsdag 13 juli 2016

Se målet härligt lyserOriginalversion ur Ahnfelts sånger:


Alt. koral:1. Se, målet härligt lyser
i fjärran, o Guds stad!
Du målet är,
och allt besvär
för vilket här jag ryser
jag där snart glömmer glad.
Se, målet härligt lyser
i fjärran, o Guds stad!

2. Inom dess portar klara,
där gråter ingen mer.
Nej, i Guds stad,
där är man glad,
ej sorg, ej rop skall vara,
där jämt man Lammet ser.
Inom dess portar klara,
där gråter ingen mer.

3. Han som på tronen sitter
där råder över dem
med evig frid,
där finns ej strid,
ty ingen ond och bitter
bor i Jerusalem.
Han som på tronen sitter
där råder över dem.

4. Och Gud allsmäktig säger:
Min son och dotter kär,
som Jesus fann
och seger vann,
du äger vad jag äger,
allt mitt nu ditt det är.
Ja, Gud allsmäktig säger:
Min son och dotter kär!

5. O den som redan vunnit!
Ja, den som vore där
i vilans hamn,
i Jesu famn,
tänk när jag målet hunnit
för all min längtan här!
O den som redan vunnit,
ja, den som vore där!

6. Men du mej visar vägen,
min käre Frälsare!
Ja, vägen går
i dina spår,
själv hjälplös och förlägen
jag blott på dej vill se.
Ja, du mej visar vägen,
min käre Frälsare.

7. Så även jag skall vinna
i Jesu Kristi namn.
Ja, också jag,
så arm och svag,
en gång ska målet hinna
i härlighetens hamn.
Så även jag skall vinna

i Jesu Kristi namn! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar